PCC zwolnienie przy pierwszym mieszkaniu

Zmiany, zmiany, zmiany.
Tym razem oczekiwana zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupując „pierwsze mieszkanie” nie zapłaci się 2% PCC.
A precyzyjniej pisząc to kupując lokal mieszkalny, budynek mieszkalny jednorodzinny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.
Czyli przy zakupie mieszkania za 500.000 zł mamy 10.000 zł oszczędności. Niektórzy są za to w stanie urządzić kuchnię, innym wystarczy to na dobry ekspres do kawy. Ważne, że zostanie w kieszeni podatnika. Przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać od 31.08.2023 r.
#notariusz #pcc