Fundacja rodzinna

FUNDACJA RODZINNA

Na wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego oczekiwano od długiego czasu. To sprawdzone rozwiązanie, które funkcjonuje w innych krajach, a teraz dostępne jest również w Polsce. Według twórców ustawy fundacja rodzinna jest to skarbiec rodzinny, który zabezpieczy finansowo rodzinę, a jednocześnie pomoże nadal realizować wizję założyciela firmy. Pozwala też oddzielić sprawy biznesowe od rodzinnych.

Dla przykładu: konstrukcję fundacji rodzinnej można zastosować aby członkowie rodziny fundatora mogli korzystać z wypracowanych zysków, ale nie musieli aktywnie i osobiście uczestniczyć w prowadzeniu działalności. Będą mieć też pewność, że wypracowany przez lata kapitał jest efektywnie zarządzany i chroniony przed rozdrobnieniem.

Fundację rodzinną od klasycznej spółki prawa handlowego odróżnia to, że jej głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (choć jest w pewnym zakresie dopuszczalne). Głównymi celami fundacji rodzinnej są: gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz.

Fundacja rodzinna może działać w obrocie gospodarczym:
– będąc wspólnikiem w innych spółkach,
– inwestując w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze, a także w majątek nieruchomy i ruchomy,
– wynajmując i dzierżawiąc majątek nieruchomy i ruchomy,
– udzielając pożyczek beneficjentom i powiązanym spółkom.

Dodatkowo opodatkowanie fundacji rodzinnej jest bardzo korzystnie. W dużym uproszczeniu: dopóki nie będzie ona wypłacać żadnych świadczeń na rzecz beneficjentów, nie będzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast po wypłaceniu świadczeń na rzecz beneficjentów lub po likwidacji fundacji rodzinnej, stawka CIT wyniesie 15 proc.

#notariusz #fundacja #fundacjarodzinna