Depozyt notarialny – najbezpieczniejsza forma rozliczenia przy zawieraniu umów


Jednym z częstszych problemów pojawiających się w praktyce notarialnej jest kwestia mechanizmu dokonania rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy.

Klasyczne starcie – czy najpierw ma być podpis czy zapłata. Sprzedający zastanawia się, czy jak złoży podpis na umowie to czy kupujący ma pieniądze i czy je przeleje. Kupujący zastanawia się czy jak przeleje pieniądze to czy sprzedający podpisze umowę.

Tym wszystkim problemom można zaradzić stosując proste i praktyczne rozwiązanie w postaci DEPOZYTU NOTARIALNEGO. Jest to najbezpieczniejsza forma dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy stronami przy czynnościach notarialnych.

Mechanizm jest następujący:
1) Kupujący przed transakcją wpłaca pieniądze na rachunek depozytowy naszej kancelarii notarialnej.
2) Przed odczytaniem i podpisaniem umowy notariusz potwierdza, że pieniądze wpłynęły już na rachunek depozytowy. Dzięki temu sprzedający ma pewność, że pieniądze na pokrycie należnej ceny są i zostaną niezwłocznie przelane po podpisaniu umowy sprzedaży. Z drugiej strony kupujący również ma komfortową sytuację, ponieważ wie, że najpierw zostanie podpisana umowa sprzedaży, a dopiero potem zostanie zlecony przelew.

3) Notariusz odczytuje umowę. Po zaakceptowaniu treści zostaje ona podpisana i notariusz zleca dokonanie przelewu zgodnie z treścią umowy sprzedaży.

Oczywiście mechanizm depozytu notarialnego można zastosować nie tylko do umów sprzedaży, ale w zasadzie przy każdej czynności notarialnej, czyli np. przy podziałach majątku, działach spadku czy wszelkiego rodzaju ugodach.